دانلود رایگان


مسیریابی در شبکه - دانلود رایگاندانلود رایگان مسیریابی در شبکه تعداد صفحات : 70 با فرمت ورد فصل اول مسيريابي بسته هاي IP 1 1-1مسير ياب(ROUTER): 1 1-2تفاوت يك سوييچ لايه ۳ با يك مسيرياب معمولي: 2 1-3پروتکل هاي INTERIOR وEXTERIOR : 4 1-4شبکه هايي که با مسيرياب BGP در ارتباطند: 5 1-5دو ديدگاه الگوريتم هاي مسيريابي: 5 1-6انواع پروتکل: 7 1-6-1انو

دانلود رایگان مسیریابی در شبکهتعداد صفحات : 70 با فرمت ورد فصل اول مسيريابي بسته هاي IP 11-1مسير ياب(ROUTER): 11-2تفاوت يك سوييچ لايه ۳ با يك مسيرياب معمولي: 21-3پروتکل هاي INTERIOR وEXTERIOR : 41-4شبکه هايي که با مسيرياب BGP در ارتباطند: 51-5دو ديدگاه الگوريتم هاي مسيريابي: 51-6انواع پروتکل: 71-6-1انواع پروتکل Routed: 71-6-2انواع پروتکل Routing : 71-7CLASSFUL ROUTING: 71-8CLASSLESS ROUTING: 81-9پروتکل هاي IP Distance Vector : 91-10عملکرد پروتکل هاي Distance Vector : 91-11پروتکل هاي IP Link State: 101-12آگاهي از وضعيت شبکه: 101-13نحوه ي مسيريابي بصورت استاتيک: 11فصل دوم پروتکل OSPF 152-1پروتکل OSPF: 152-2مقايسه پروتکل OSPF با پروتکل RIP: 152-4انواع Area: 182-5وضعيت هاي اتصال: 192-6خصوصيات يک شبکه OSPF : 192-7ID مسيرياب OSPF: 192-8همسايه يابي OSPF: 202-9بررسي عملکرد OSPF: 212-10تايمرهاي OSPF: 222-11انواع LSA در OSPF: 232-12انواع شبکه هاي تعريف شده در OSPF: 232-13برقراري رابطه مجاورت در شبکه هاي NBMA: 252-14پيکربندي OSPF در شبکه هاي Frame Relay: 262-15کاربرد OSPF در شبکه frame relay point-to-multipoint: 282-16انواع روترهاي OSPF: 292-17انواع پيام در پروتکل OSPF: 302-18کاربرد Ipv6 در پروتکل OSPF: 312-19عملکرد OSPF در شبکه هاي IPv6: 322-20مقايسه OSPF V2 و OSPF V3: 322-21نحوه مسيريابي با پروتکل OSPF: 34فصل سوم طراحي و پياده سازي مدل فازي OSPF 363-1مسير يابي مبتني بر کيفيت سرويس(QOS): 363-2اهداف مسيريابي کيفيت سرويس: 373-3پروتکل LINK STATE و OSPF: 383-4سيستم فازي پيشنهادي: 393-5توابع عضويت و بانک قوانين: 403-6شبيه سازي و ارزيابي عملکرد: 42فصل چهارم مسير يابي چند منظوره 514-1مسير يابي چند منظوره: 514-2انتخاب مسير چند منظوره: 524-3پروتکل IGMP: 534-4پروتکل CGMP: 534-5جستجوي IGMP: 544-6پروتکل مستقل مسيريابي چند منظوره: 554-7PIM سبک متراکم: 554-8PIM سبک پراکنده: 564-9RP ثابت (Static RP): 574-10Auto-RP: 574-11Anycast- RP: 584-12آدرس هاي چند منظوره ذخيره : 594-13مسيريابي هوشمند: 59منابع 69

مسیریابی در شبکه


مقاله مسیریابی در شبکه


دانلود مقاله مسیریابی در شبکه


شبکه


مسیریابی


تحقیق


مسيريابي هوشمند


آدرس دهی


جستجوی IGMP


پروتکل IGMP


OSPF


کیفیت سرویس


QOS


پيکربندي OSPF


مسیریاب


ROUTER


INTERIOR


پروتکل Routingمسیریابی


در


شبکه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شستشوی آهن از مسیر هوایی معمولاً از طریق بخشی از لوله برای پاک سازی خاک و شن صورت گرفته است

کد آماده ی متلب حل معادله ی گرمای دو بعدی روی دایره با روش ADI

شستشوی آهن از مسیر هوایی معمولاً از طریق بخشی از لوله برای پاک سازی خاک و شن صورت گرفته است

پيشنهاد روشی جديد برمبنای روشهای ايستا و پويا برای توليد داده های آزمون جهت آزمون اجزای نرم افزار

نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس

دانلود پاورپوینت فیزیک 2 پایه یازدهم ریاضی - فصل چهارم القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب

دانلود پاورپوینت فصل دهم علوم تجربی پایه نهم نگاهی به فضا

دانلود پاورپوینت درس چهارم قرآن هفتممبانی نظری تمکین مالیاتی