دانلود رایگان


دانلود گزارش کارآموزی شبکه - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود گزارش کارآموزی شبکه تعداد صفحات : 40 با فرمت ورد و قابل ویرایش فهرست مطالب مقدمه 6 استراژی طراحی شبکه 7 شبکه کامپیوتری چیست 8 مدل های شبکه 10 مدل شبکه نظیر به نظیر 10 مدل شبکه مبتنی بر سرویس دهنده 11 اجزا ءشبکه 12 انواع شبکه از لحاظ جغرافیایی 12 ریخت شناسی شبکه " Net work Topology 13 پر

دانلود رایگان دانلود گزارش کارآموزی شبکه تعداد صفحات : 40 با فرمت ورد و قابل ویرایش فهرست مطالب مقدمه 6 استراژی طراحی شبکه 7 شبکه کامپیوتری چیست 8 مدل های شبکه 10 مدل شبکه نظیر به نظیر 10 مدل شبکه مبتنی بر سرویس دهنده 11 اجزا ءشبکه 12 انواع شبکه از لحاظ جغرافیایی 12 ریخت شناسی شبکه " Net work Topology 13 پروتکل های شبکه 18 مدل Open System Interconnection OSI 19 ابزارهای اتصال دهنده : " Connectivity Devices 22 كابل شبكه 26 كارت شبكه (Network Interface Adapter ) 31 عملكردهاي اساسي كارت شبكه 32 نصب كارت شبكه 33 تنظيمات مربوط به ويندوز براي ايجاد شبكه 36 آموزش لازم برای پرسنل فنی 37 لحاظ نمودن بودجه در نظر گرفته شده برای شبکه ( ارتقاء و يا ايجاد ) 38 مدل آدرس دهی IP 38 IP Subnetting 39 مقدمه قبل از طراحی فيزيکی شبکه ، می بايست در ابتدا و بر اساس يک فرآيند مشخص ، خواسته ها شناسائی و آناليز گردند. چرا قصد ايجاد شبکه را داريم و اين شبکه می بايست چه سرويس ها و خدماتی را ارائه نمايد ؟ به چه منابعی نيار می باشد ؟ برای تامين سرويس ها و خدمات مورد نظر اکثريت کاربران ، چه اقداماتی می بايست انجام داد ؟ در ادامه می بايست به مواردی همچون پروتکل مورد نظر برای استفاده در شبکه ، سرعت شبکه و از همه مهم تر، مسائل امنيتی شبکه پرداخته گردد. هر يک از مسائل فوق ، تاثير خاص خود را در طراحی منطقی يک شبکه به دنبال خواهند داشت .يکی ديگر از پارامترهائی که معمولا" از طرف مديريت سازمان دنبال و به آن اهميت داده می شود ، هزينه نهائی برپاسازی شبکه است . بنابراين لازم است در زمان طراحی منطقی شبکه به بودجه در نظر گرفته شده نيز توجه نمود . در صورتی که قصد ايجاد يک شبکه و تهيه نرم افزارهای جديدی وجود داشته باشد ، زمان زيادی صرف بررسی توانمندی نرم افزارها ، هزينه های مستقيم و غير مستقيم آنان ( آموزش کاربران ، کارکنان شبکه و ساير موارد ديگر ) ، خواهد شد .در برخی موارد ممکن است تصميم گرفته شود که از خريد نرم افزارهای جديد صرفنظر نموده و نرم افزارهای قديمی را ارتقاء داد. تعداد زيادی از برنامه های کامپيوتری که با استفاده از زبانهائی نظير : کوبال ، بيسيک و فرترن نوشته شده اند ، ممکن است دارای قابليت های خاصی در محيط شبکه بوده که استفاده از آنان نيازمند بکارگيری پروتکل های قديمی باشد. در چنين مواردی لازم است به چندين موضوع ديگر نيز توجه گردد : هزينه ارتقاء هزاران خط کد نوشته شده قديمی توسط نسخه های جديد و پيشرفته همان زبان های برنامه نويسی ، چه ميزان است ؟ هزينه ارتقاء برنامه ها به يک زبان برنامه نويسی شی گراء چه ميزان است ؟ آيا به منظور صرفه جوئی در هزينه ها ، می توان بخش های خاصی از شبکه را ارتقاء و از سخت افزارها و يا نرم افزارهای خاصی برای ارتباط با عناصر قديمی شبکه استفاده نمود؟ با توجه به هزينه و زمان ارتقاء برنامه های نوشته شده قديمی توسط زبان های جديد برنامه نويسی ، ممکن است تصميم گرفته شود که فعلا" و تا زمانی که نرم افزارهای جديد نوشته و جايگزين گردند از نرم افزارهای موجود حمايت و پشتيبانی شود. در اين رابطه ممکن است بتوان از يک بسته نرم افراری به عنوان گزينه ای جايگزين در ارتباط با برنامه های قديمی نيز استفاده نمود. در صورتی که می توان با اعمال تغييراتی اندک و ترجمه کد منبع برنامه ، امکان اجرای برنامه را بر روی يک سيستم عامل جديد فراهم نمود ، قطعا" هزينه مورد نظر بمراتب کمتر از حالتی است که برنامه از ابتدا و متناسب با خواسته های جديد ، بازنويسی گردد. يکی ديگر از مسائلی که می بايست در زمان ارتقاء يک برنامه جديد مورد توجه قرار گيرد ، آموزش کاربرانی است که از نرم افزار فوق استفاده می نمايند .

گزارش کارآموزی شبکه


دانلود گزارش کارآموزی شبکه


گزارش کارآموزی شبکه های کامپیوتری


شبکه کامپیوتری


گزارش کارآموزی


دانلود رایگان گزارش کارآموزی شبکهدانلود


گزارش


کارآموزی


شبکه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سمینار اماده عمران- ملات های تعمیری

دانلود پاورپوینت مديريت و کنترل پروژه

بررسی انواع توربین ها و اثر کاویتاسیون بر روی پره های توربین ویک نوع از نیروگاه های آبی

دانلود پاورپوینت کاربرد GIS در کشاورزی

تحقیق رشته حقوق : قتلدانلود پاورپوینت حکایت تربیت تفکر و سبک زندگی هفتم

دانلود پاورپوینت بولدوزر