دانلود رایگان


جزوه تایپ شده آیین دادرسی کیفری 2 - دانلود رایگاندانلود رایگان عنوان جزوه : آیین دادرسی کیفری 2 نام استاد: دکتر اسلام رجبعلی تعداد صفحات : 60 صفحه حجم : 1.60 مگابایت فرمت: Docx و PDF کاری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین) جلسه اول جزوه: جلسه 01 / 07 / 1398 مرجع : کتاب علی خالقی – آیین دادرسی کیفری – چاپ جدید - جلد دوم بحث اصلی این درس صلاحیت

دانلود رایگان عنوان جزوه : آیین دادرسی کیفری 2نام استاد: دکتر اسلام رجبعلیتعداد صفحات : 60 صفحهحجم : 1.60 مگابایتفرمت: Docx و PDFکاری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)جلسه اول جزوه:مرجع : کتاب علی خالقی – آیین دادرسی کیفری – چاپ جدید - جلد دومبحث اصلی این درس صلاحیت است. چون انواع دادگاه کیفری داریم لذا بحث صلاحیت در آیین دادرسی کیفری مهم است.پنج دادگاه کیفری داریم اما 1 دادگاه عمومی داریم. دادگاه خانواده زیر مجموعه دادگاه عمومی است. صلاحیت:از نظر لغوی یعنی توانایی و شایستگی است. از نظر اصطلاحی به توانایی و تکلیف یک مرجع رسیدگی کننده به پرونده گفته می شود. آن دادگاه می تواند رسیدگی کند می شود توانایی.صلاحیت از قوانین آمره است و خلاف آن را نمی توان توافق کرد. صلاحیت را قانون تعیین می کند.نتایج حاصله از امره بودن صلاحیت:بر خلاف قانون افراد نمی توانند در مورد صلاحیت تعیین کنند. قابل تراضی نیست.چون امره است مقام قضایی (دادیار، بازپرس و ...) خودش تکلیف دارد قبل از هر چیزی به صلاحیتش رسیدگی کند. باید اول صلاحیت خودش را احراز کند.اعتراض به صلاحیت از ناحیۀ هر یک از طرفین دعوا امکان پذیر است.طرفین دعوای کیفری = دادستان و متهم. شاکی زیر مجموعه دادستان است.در هر مرحله از دادرسی می شود این بحث اعتراض به صلاحیت را مطرح کرد. در دادگاه و دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر و ... هست.اگر دادسرا متوجه صلاحیت نشود بر می گرداند. دادگاه بدوی متوجه نشود و دادگاه تجدید نظر متوجه شود نقض می کند و بر می گرداند.حال فرض کنید دادگاه تجدید نظر رأی را صادر کرد و متوجه صلاحیت نشد که ایراد دارد و بعداً متوجه می شود از موارد اعاده دادرسی است. دیوان نقض می کند و ارسال می شود به دادگاه صالح.حال اگر حکم اجرا شده باشد و پس از اجرا متوجه شویم دادگاه صالح نبوده است. در اینجا هم نقض می شود و اعاده دادرسی می شود و به دادگاه صالح ارسال می شود. اگر همان رأی داده نشود جبران خسارت می شود. از باب اعاده حیثیت هم باز باید نقض شود.اگر رأی در دیوان تأئید شد و متوجه شدیم دادگاه صالح نبوده است باید خودش این کار را انجام دهد. یکی از ضعبات دیوان نقض می کند و به شعبه صالح می فرستد.وقتی آمره است تمام اقدامات و تحقیقاتی که از دادگاه غیر صالح انجام شده است باطل است.شخصی در دادگاه صالح بدون هیچ فشاری و با اراده ی آزاد اقرار کرده است. کارشناسی شده و تأئید شده. سپس متوجه می شویم آن دادگاه صالح نبوده پس اقرار فایده ای ندارد.انواع صلاحیت در آیین دادرسی کیفری:انواع صلاحیت هایی که در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد به سه دسته کلی تقسیم می شود:صلاحیت ذاتیصلاحیت محلی : محل وقوع جرم استثناعات (صلاحیت اضافی)1) تعداد اتهام 2) تعدد متهم 3) احاله پرونده کیفریصلاحیت شخصیصلاحیت ذاتی:معیار تعیین کننده : نوع جرم – صنف دادگاه – درجه دادگاهتعیین صلاحیت ذاتی بر حسب نوع جرم :گاهی اوقات قانون تعیین می کند که این جرم برود دادگاه حقوقی رسیدگی شود یا دادگاه اختصاصی.دادگاه عمومی دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به کلیۀ جرایم را دارد مگر اینکه قانون استثنا کرده باشد.دادگاه اختصاصی دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارد مگر اینکه قانون تعیین کرده باشد.هر جا شک داشتید پرونده به دادگاه عمومی می رود.دادگاه کیفری 2 تنها دادگاه عمومی است که در قانون ما وجود دارد.قانون می گوید دادگاه کیفری 2 صالح به تمام جرایمی است که اتفاق می افتد.ماده 302 آیین دادرسی کیفری:به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:الف- جرائم موجب مجازات سلب حیاتب- جرائم موجب حبس ابدپ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آنت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاترث- جرائم سیاسی و مطبوعاتیتوضیح استاد: به جز موارد بالا بود به دادگاه کیفری 2 ارسال می شود.ماده 303 آیین دادرسی کیفری:به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود:الف - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظامب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبریپ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترلت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.توضیح استاد: اگر جز موارد بالا باشد به دادگاه کیفری 2 می رود جهت رسیدگی.ماده 301 آیین دادرسی کیفری:دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.توضیح استاد: هر جا صراحت قانون نبود پرونده را به دادگاه کیفری 2 می فرستیم.صلاحیت ذاتی به هیچ عنوان قابل تغییر نیست.دادگاه کیفری 1 دادگاه اختصاصی نیست بلکه تخصصی است. دادگاه کیفری 1 شعبه ای از دادگاه عمومی است.تعیین صلاحیت ذاتی بر حسب صنف :یعنی اینکه فلان پرونده بر اساس صنف کجا باید برود؟ یعنی یک مرجع قضایی به این پرونده رسیدگی کند یا مرجع غیر قضایی؟دادگاه باید برود؟ یا مرجع اداری باید برود؟ اگر دادگاه می رود دادگاه حقوقی باید برود یا دادگاه کیفری؟اینها همه بر حسب صلاحیت ذاتی است. دیوان عدالت می گوید رسیدگی به شکایات مردم از سازمان های دولتی باید به دیوان عدالت برود. پس می شود ذاتی. یعنی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این شکایت ها را دارد.قانون می گوید به اختلافات بین کارگر و کارفرما باید به هیأت حل اختلاف اداره کار برود. چون آن صلاحیت ذاتی دارد.قانون می گوید دادگاه تجدید نظر به هیچ پرونده ای که در دادگاه بدوی نسبت به آن اظهار نظر نشده است نمی تواند رسیدگی کند. این یعنی ذاتی.مثال: شما علیه شخصی جهت توهین و مزاحمت و تهدید شکایت کرده اید. دادگاه می آید به توهین و مزاحمت رسیدگی می کند و آخری را یادش می رود. شما اعتراض می کنید و پرونده به تجدید نظر می رود. دادگاه تجدید نظر می گوید من نسبت به تهدید هیچ کاری ندارم. چون به تهدید در دادگاه بدوی رأی داده نشده من نسبت به آن صلاحیت ذاتی ندارم. تعیین صلاحیت ذاتی بر حسب درجه جرم:بحث دادگاه بدوی و تجدید نظر است. دادگاه بدوی صلاحیت ذاتی نسبت به جرم ارتکابی دارد و دادگاه تجدیدنظر زمانی می تواند رسیدگی کند که در دادگاه بدوی حتماً نسبت به آن عمل احضار نظر شده باشد.صلاحیت محلی:بر اساس محل وقوع جرم تعیین می شود. محل وقوع جرم هر جایی باشد آن دادگاه صالح است.در آیین دادرسی مدنی اصل بر صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده است. در این جا اصل بر محل وقوع جرم است چون جرم قبل از هر چیزی احساسات عمومی و نظم عمومی آن محل وقوع جرم را جریحه دار می کند.

آیین دادرسی کیفری 2


کیفری 2


دادرسی کیفری2


جزوه دادرسی کیفری 2 رجبعلی


اسلام رجبعلی


دکتر رجبعلی


جزوه دادرسی رجبعلی


خرید جزوه کیفری2


خرید جزوه دادرسی کیفری2


دانلود جزوه کیفری 2


دانلود جزوه آیین دادرسی کیفری2جزوه


تایپ


شده


آیین


دادرسیکیفری


2


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رایگان جزوه آیین دادرسی کیفری 2 :: برترین فایل های علمی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود رایگان جزوه آیین دادرسی کیفری 2» ثبت شده است چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۲۵ ق.ظ خلاصه کتاب و نمونه سوالات آیین دادرسی کیفری ۲

جزوه آیین دادرسی مدنی ۲ با لینک مستقیم :: دیجی کتاب

جزوه آیین دادرسی مدنی 2 دکتر شمس - جزوه بان ... ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ - جزوه خلاصه نویسی شده و ارزشمند جهت آمادگی در ازمون ارشد و وکالت و قضاوت. جزوه آیین دادرسی مدنی 2 نموداری :: دانلود کتاب ...

دانلود جزوه آیین دادرسی کیفری 2 خالقی :: برترین فایل های علمی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود جزوه آیین دادرسی کیفری 2 خالقی» ثبت شده است - معرفی و فروش فایل های روز علمی

دانلود رایگان جزوه آیین دادرسی مدنی ۳ :: دانلود کتاب

جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی ۳ دانلود فایل تقریباً ۳۷۹٬۰۰۰ نتیجه (۰٫۴۸ ثانیه) اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنید نتایج وب

جزوه تایپ شده آئین دادرسی مدنی 1

دانلود جزوه تایپ شده آئین دادرسی مدنی 1، در قالب word و در 19 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، بند نخست- مقدمه، الف- تعریف، فایده و محتوای آیین دادرسی مدنی، محتوای آئین دادرسی مدنی، ب- ویژگی های قوانین آئین دادرسی مدنی، نخست-

جزوه آیین دادرسی مدنی 3 - File4Sell.ir

جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 3 عنوان جزوه آیین دادرسی مدنی 3 نام استاد: امیر مسعود سلیمانی فرمت : word تعداد صفحات : 60 صفحه ----- موضوع آیین دادرسی مدنی 3 توالی دادرسی است - امتحان قانون باز است.

دانلود جزوه کامل آیین دادرسی کیفری ۲ :: دانلود کتاب

جزوه تایپ‌ شده آیین دادرسی کیفری 2 استاد جلال دانشفر کارشناسی حقوق ترم نیمسال اول سال 99 - 98 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس + دانلود. دانلود رایگان جزوات آیین دادرسی کیفری - قدم یارwww.ghadamyar.com › ...

دانلود جزوه آیین دادرسی کیفری 1 و 2 و 3 دکتر محمد علیزاده ...

جزوه آیین دادرسی ۱ در ۵۸ صفحه جزوه آیین دادرسی ۲ در ۸۲ صفحه جزوه آیین دادرسی ۳ در ۷۸ صفحه بصورت تایپ شده در قالب فایل پی دی اف pdf می باشد که توسط دانشجویان ممتاز قضاوت نوشته شده است و با کمک ...

جزوه آیین دادرسی کیفری 1 و 2 – رشته حقوق

دانلود رایگان جزوه آیین دادرسی کیفری 1 و 2 رشته حقوق - در جزوه حاضر که مجموعه از آئین دادرسی کیفری میباشد در ادامه رایگان با فرمت : PDF پی دی اف میتوانید دانلود کنید. مجموعه حاضر مربوط به جزوات آیین

جزوه تایپ شده آئین دادرسی مدنی 1

دانلود جزوه تایپ شده آئین دادرسی مدنی 1، در قالب word و در 19 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، بند نخست- مقدمه، الف- تعریف، فایده و محتوای آیین دادرسی مدنی، محتوای آئین دادرسی مدنی، ب- ویژگی های قوانین آئین دادرسی مدنی، نخست-

جزوه آیین دادرسی کیفری-استاد عباس زاده

)!!!دیدرگ فذح 2 هدام رد جردنم تاررقم ٴٹٶا٢ ٻب ڀطٟڃ٦ ځؾضزاز ٴزٹب دٷتؿٲ)٬ٸا دٷب ماکحا« دراد یم ررقم مه ا.ق 111 لصا ،صوصخ نیا رد .»دشاب نوناق هب دنتسم دیاب یرفیک یسرداد« ک.د.آ.ق 2 هدام اب قباطم

جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 3

جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 3 عنوان جزوه آیین دادرسی مدنی 3 نام استاد: امیر مسعود سلیمانی فرمت : word تعداد صفحات : 60 صفحه ----- موضوع آیین دادرسی مدنی 3 توالی دادرسی است – امتحان قانون باز است.

خلاصه کتاب آیین دادرسی کیفری 2 تالیف دکتر علی خالقی + تست ...

دانلود جزوه «آیین دادرسی مدنی»برای آزمون های وکالت و کارشناسی ارشد(کاملترین منبع و تایپ شده). دانلود جزوه آیین دادرسی کیفری جدید به صورت نموداری - یک قاضی ...

جزوه آیین دادرسی مدنی 3 - File4Sell.ir

جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 3 عنوان جزوه آیین دادرسی مدنی 3 نام استاد: امیر مسعود سلیمانی فرمت : word تعداد صفحات : 60 صفحه ----- موضوع آیین دادرسی مدنی 3 توالی دادرسی است - امتحان قانون باز است.

خلاصه کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی :: دانلود کتاب

۱۶ آبان ۱۳۹۵ - جزوه آیین دادرسی کیفری خلاصه شده کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی می باشد. این جزوه به صورت نموداری و جدول بندی شده تهیه شده است.

جزوه آیین دادرسی کیفری 2 - جزوه بان

دانلود جزوه آیین دادرسی کیفری 2 برگرفته شده از جلد دوم کتاب دکتر علی خالقی مناسب برای دانشجویان پیام نور و سایر دانشگاه ها جزوه آیین دادرسی کیفری 2 پیام نور این جزوه در 42 صفحه به صورت تایپ شده و با کیفیت بسیار بالا برای ...

جزوه آیین دادرسی کیفری 2 بهمراه نمونه سوالات امتحانی - سن فایل

دانشجویان و کاربران گرامی ،محصول مورد نظر شامل کامل ترین جزوه آیین دادرسی کیفری 2 (شامل چندین جزوات دستنویس و تایپ شده) بهمراه نمونه سوالات امتحانی پایان ترم ادوار گذشته دانشگاه پیام نور می ...

جزوه تایپ شده آئین دادرسی مدنی 1

دانلود جزوه تایپ شده آئین دادرسی مدنی 1، در قالب word و در 19 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، بند نخست- مقدمه، الف- تعریف، فایده و محتوای آیین دادرسی مدنی، محتوای آئین دادرسی مدنی، ب- ویژگی های قوانین آئین دادرسی مدنی، نخست-

دانلود رایگان کتاب آیین دادرسی کیفری 2 دکتر خالقی ...

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود رایگان کتاب آیین دادرسی کیفری 2 ... این جزوه حاصل تلاش آقای امیری است که توسط بنده تایپ و ویرایش شده است. ... ۱ آذر ۱۳۹۷ - دانلود رایگان جزوه آیین دادرسی کیفری 2 ...

جزوه آیین دادرسی کیفری 2 - جزوه بان

دانلود جزوه آیین دادرسی کیفری 2 برگرفته شده از جلد دوم کتاب دکتر علی خالقی مناسب برای دانشجویان پیام نور و سایر دانشگاه ها جزوه آیین دادرسی کیفری 2 پیام نور این جزوه در 42 صفحه به صورت تایپ شده و با کیفیت بسیار بالا برای ...

جزوه آیین دادرسی کیفری 2 :: آرشیو

جزوه آیین دادرسی کیفری 2. ... موقوفی تعقیب، دادگاه مزبور مکلف است به دعوی حقوقی که در دادگاه کیفری مطرح شده باشد رسیدگی کرده و رأی صادر کند. ... -«استفاده از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 وقانون ...

جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 2 - عباس احدزاده

جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 2 - عباس احدزاده عنوان جزوه : آیین دادرسی مدنی 2 نام استاد: جناب آقای عباس احدزاده رشته : کارشناسی حقوق نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین تعداد صفحات جزوه تایپ شده : 80 صفحه در صورت بروز ...

جزوه آیین دادرسی کیفری 2 - جزوه بان

دانلود جزوه آیین دادرسی کیفری 2 برگرفته شده از جلد دوم کتاب دکتر علی خالقی مناسب برای دانشجویان پیام نور و سایر دانشگاه ها جزوه آیین دادرسی کیفری 2 پیام نور این جزوه در 42 صفحه به صورت تایپ شده و با کیفیت بسیار بالا برای ...

جزوه های حقوق | آیین دادرسی کیفری

جزوه آیین دادرسی کیفری 2. جزوه آیین دادرسی کیفری ۲ برگرفته از تدریس استاد مزرعه. ادامه نوشته + نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ ساعت 6:8 توسط سید عبدالصمد فاضلی |

جزوه اجرای احکام کیفری :: دانلود کتاب

کتاب شرح آیین دادرسی کیفری اجرای احکام کیفری،نوشته دکتر سید حمید شاهچراغ، حسن حاجیلو،توسط انتشارات جنگل منتشر شده است. آیین دادرسی کیفری - استادآنلاینvideo-ostadonline.com › course جزوه آیین دادرسی ...

دانلود رایگان جزوه آیین دادرسی مدنی ۳ :: دانلود کتاب

جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی ۳ دانلود فایل تقریباً ۳۷۹٬۰۰۰ نتیجه (۰٫۴۸ ثانیه) اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنید نتایج وب

مسئله های آیین دادرسی کیفری 2 :: بلاگی برای سن فایل

آیین دادرسی کیفری ۲ (جزوه،فلش کارت،نمونه سوالات و فایل صوتی) دانشجویان و کاربران گرامی ،محصول مورد نظر شامل کامل ترین جزوه آیین دادرسی کیفری ۲ (شامل چندین جزوات دستنویس و تایپ شده) بهمراه نمونه سوالات امتحانی پایان ترم ...

جزوه تایپ شده عرفان عملی در اسلام :: دانلود کتاب

جزوه عرفان عملی در اسلام. ... جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی 3 · جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 3 · جزوه تایپ شده آیین دادرسی کیفری 2 · آموزش هیپنوتیزم سریع با ...

خلاصه کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی :: دانلود کتاب

۱۶ آبان ۱۳۹۵ - جزوه آیین دادرسی کیفری خلاصه شده کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی می باشد. این جزوه به صورت نموداری و جدول بندی شده تهیه شده است.

دانلود جزوه تایپ شده آیین دادرسی کیفری 2

2-در صورتی که از لینک گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید روی نام فایل کلیک کنید تا به بخش توضیحات فایل منتقل شوید.

جزوه آیین دادرسی کیفری 2 علی خالقی

جزوه آیین دادرسی کیفری 2 توسط وب سایت جزوه بان تهیه شده است و تمامی حقوق برای ما محفوظ میباشد. این جزوه در سال 1399 آپدیت شده و مطابق با کتاب جدید دکتر علی خالقی میباشد. در زیر تصاویری از جزوه را ...

دانلود رایگان جزوه آیین دادرسی کیفری 2 :: برترین فایل های علمی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود رایگان جزوه آیین دادرسی کیفری 2» ثبت شده است چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۲۵ ق.ظ خلاصه کتاب و نمونه سوالات آیین دادرسی کیفری ۲

جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 2 - عباس احدزاده

جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 2 - عباس احدزاده عنوان جزوه : آیین دادرسی مدنی 2 نام استاد: جناب آقای عباس احدزاده رشته : کارشناسی حقوق نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین تعداد صفحات جزوه تایپ شده : 80 صفحه در صورت بروز ...

جزوات حقوقی | جزوه آیین دادرسی کیفری

جزوه متون فقه دکتری حقوق عمومی 2 هفته قبل; جزوه آیین دادرسی کیفری ۲ 2021-01-26; جزوه آیین دادرسی کیفری ۱ 2021-01-26; جزوه حقوق سازمان‌های بین‌المللی 2021-01-22; جزوه حقوق تطبیقی 2021-01-22

دانلود رایگان کتاب آیین دادرسی کیفری 2 دکتر خالقی ...

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود رایگان کتاب آیین دادرسی کیفری 2 ... این جزوه حاصل تلاش آقای امیری است که توسط بنده تایپ و ویرایش شده است. ... ۱ آذر ۱۳۹۷ - دانلود رایگان جزوه آیین دادرسی کیفری 2 ...

جزوات حقوقی | جزوه آیین دادرسی کیفری

جزوه متون فقه دکتری حقوق عمومی 2 هفته قبل; جزوه آیین دادرسی کیفری ۲ 2021-01-26; جزوه آیین دادرسی کیفری ۱ 2021-01-26; جزوه حقوق سازمان‌های بین‌المللی 2021-01-22; جزوه حقوق تطبیقی 2021-01-22

جزوه آیین دادرسی کیفری 1 و 2 – رشته حقوق

دانلود رایگان جزوه آیین دادرسی کیفری 1 و 2 رشته حقوق - در جزوه حاضر که مجموعه از آئین دادرسی کیفری میباشد در ادامه رایگان با فرمت : PDF پی دی اف میتوانید دانلود کنید. مجموعه حاضر مربوط به جزوات آیین

تبدیل بزرگای زلزله

دانلود پاورپوینت درس دهم پیام های آسمان پایه نهم: مسئولیت همگانی

جزوه درس حقوق ثبت ( دانشگاه پیام نور )

دانلود پاورپوینت سنگ های آذرین و سنگ های دگرگونی در 147 اسلاید

مقدمه ای بر کشت هیدرو پونیک

پرسشنامه آموزش مهارتهای زندگی سازمان بهداشت جهانی

مبانی نظری اختلال هویت جنسی

پاورپوینت بررسی معماری ترمینال کروز چینگدائو

دانلود پاورپوینت گرما و ماده درس 5 علوم چهارم

پیشینه تحقیق روان درمانی حمايتی