دانلود رایگان


حمایت کیفری از اطفال در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با نظر داشت به حقوق انگلیس - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه حمایت کیفری از اطفال در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با نظر داشت به حقوق انگلیس تعداد صفحات : 140 با فرمت ورد و قابل ویرایش

دانلود رایگان پایان نامه حمایت کیفری از اطفال در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با نظر داشت به حقوق انگلیستعداد صفحات : 140 با فرمت ورد و قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان چکیده مقدمه الف- بیان مسإله ب- اهمیت و ضرورت ج- پیشینه تحقیق د- اهداف تحقیق ه- سوالات تحقیق و- فرضیه های تحقیق ز- ساختار تحقیق ح- روش تحقیق فصل اول- بزه دیده، بزه دیده شناسی، مفهوم، گونه شناسی، حمایت شناسی و مفهوم اقسام اطفال 1- مفهوم و اقسام بزه دیده 1-1- بزه دیده در زبان فارسی 1-2- واژه های معادل بزه دیده 1-2-1- victim 1-2-2- victim& victimization 1-2-3- victimology. 1-3- تعریف بزه دیده 1-4- اقسام بزه دیده 1-5- جایگاه بزه دیده در اندیشه بانیان مکتب جزا 1-5-1- بزه دیده در مکتب کلاسیک 1-5-2- بزه دیده در مکتب تحققی 1-5-3- بزه دیده در مکتب دفاع اجتماعی 2- مفهوم بزه دیده شناسی 2-1- تعریف 2-2- واژه شناسی 2-3- سیر تحولات 2-3-1- موقعیت حقوقی بزه دیدگان پیش از ظهور مکتب جزایی 2-3-2- موقعیت حقوقی بزه دیدگان در دوره انتقام خصوصی 2-3-3- پیدایش دولت ها و افول نقش بزه دیدگان در دعاوی کیفری 2-3-4- بزه دیده شناسی در دهه های اخیر 3- بزه دیده شناسی رشته مستقل مطالعاتی 4-اقسام بزه دیده شناسی 4-1- بزه دیده شناسی علمی(اولیه) 4-2- بزه دیده شناسی عملی(ثانویه) 5- گونه شناسی بزه دیدگان 5-1- زنان 5-2- صغار 5-3- سالمندان 5-3-1- معنای لغوی و اصطلاحی سالمند 5-3-2- سالمند در حقوق 5-3-3- پیشینه برنامه های بین المللی و منطقه ای در باره سالمندان 5-3-4- حمایت از سالمندان در حقوق داخلی 5-4- معلولین و ناتوانان 5-5- اقلیت ها 6-انواع حمایت های لازم از بزه دیده 6-1- حمایت عاطفی 6-2- حمایت اجتماعی 6-3- حمایت مالی 6-4- حمایت پزشکی 6-5- حمایت کیفری 7- مفهوم صغر 7-1- مفهوم صغیر در فقه 7-2- تعریف کودک 8-انواع طفل 8-1- اطفال بزه دیده 8-2- اطفال بزهکار 8-3- اطفال در معرض خطر 9- پیشینه حمایت کیفری از کودکان 9-1- سیر تحولی قوانین کیفری 9-1-1- قوانین کیفری ماهوی 9-1-2- قوانین کیفری شکلی 9-2- قوانین کیفری حمایتی پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران 9-2-1- قوانین کیفری شکلی 9-2-2- قوانین کیفری ماهوی فصل دوم- اشکال و مصادیق حمایت کیفری از اطفال بزه دیده در حقوق کیفری ایران و انگلستان 1- اشکال حمایت کیفری از اطفال بزه دیده در قانون مجازات اسلامی 1-1- حمایت از تمامیت جسمانی طفل 1-1-1- مرحله قبل از تولد 1-1-1-1- سقط جنین 1-1-2- مرحله بعد از تولد 1-1-2-1- حمایت از حق حیات 1-1-2-2-1- حمایت در برابر صدمات جسمانی غیر جنسی 1-1-2-2-1-1- قتل، ترک فعل منجر به مرگ کودک، ضرب و جرح و قطع عضو 1-1-2-2-1-2- کودک آزاری 1-1-2-3- حمایت در برابر صدمات جسمانی جنسی 1-1-2-3-1- زنا با کودک 1-1-2-3-1-1- بزه دیدگی طفل در جرم قذف 1-1-2-3-2- لواط و تفخیذ با کودک 1-1-2-3-3- سوء استفاده از اطفال در فعالیت مجرمانه جنسی 1-2- حمایت از تمامیت معنوی و بهداشت روانی طفل 1-2-1- حمایت از هویت کودک 1-3- حمایت از نیروی کار طفل 1-3-1- به کارگیری اطفال در جرایم مواد مخدر 1-3-2- سوء استفاده از کودکان در تکدی گری 2- حمایت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب92 2-1- رها کردن 2-2- ربودن و اختفاء طفل 2-3- عدم ارائه به سرپرست قانونی 2-4- سوء استفاده از ضعف نفس 2-5- تعرض، تزاحم و توهین 2-6- قاچاق 3- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 3-1- ممانعت از تحصیل 4- حمایت از اطفال بزه دیده در مرحله دادرسی. فصل سوم- حمایت کیفری از اطفال بزه دیده در حقوق کیفری انگلستان با تطبیق موردی با ایران 3-1- قبل از تولد 3-1-1- سقط جنین 3-1-1-1- حمایت از حق حیات جنین 3-2- بعدازتولد 3-2-1- حق حیات 3-2-1-1- حمایت نظام جزایی انگلستان وایران از حق حیات کودک 3-2-2- صدمات و ضربات جسمی 3-2-2-1- صدمات جسمی غیر جنسی 3-2-2-2-1 عدم پرداخت نفقه 3-2-2-2- صدمات جسمانی جنسی 3-2-2-2-1- بهره برداری در فعالیت های مجرمانه جنسی 3-2-2-2-2- حمایت نظام جزایی انگلستان و ایران در برابر صدمات جسمانی 3-2-3- حمایت از نیروی کار 3-2-3-1- حمایت نظام جزایی انگلستان و ایران از نیروی کار طفل 3-2-4- حمایت نظام جزایی انگلستان و ایران از سلامت اخلاقی کودک 3-2-5- حمایت از حق تحصیل کودک نتیجه گیری پیشنهاد منابع و مآخذ چکیده انگلیسی چکیده موضوع حمایت از بزه دیدگان امروزه به یکی از اهداف نظام عدالت کیفری تبدیل شده است اما اطفال بره دیده با توجه به ویژگی های جسمانی و روانی به عنوان بزه دیدگان آسیب پذیر نیازمند حداکثر حمایت بوده و به همین دلیل لازم است تا حمایت های افتراقی در خصوص آنها و با هدف پیشگیری از بزه دیدگی ثانوی اعمال شود. یکی از دغدغه های جرم شناسان خشونت علیه اطفال است چرا که کودکان به جهت عدم قدرت و استقلال و وابستگی به خانواده همواره به عنوان قشری آسیب پذیر در معرض انواع آزارها، مخاطرات و جرایم بزرگ سالان قرار دارند. یکی از راه های پیشگیری از جرایم و تکرار آنها در مورد اطفال اصلاح قوانین و بر طرف کردن خلاء ها و اشکالات قانونی از طریق جرم انگاری برخی اعمال، تغییر ارکان برخی جرایم، شدت بخشیدن مجازات ها یا تغییر در نوع انها و ... می باشد.این پایان نامه با نگاهی بزه دیده محور و با این پیش فرض که نقد و بررسی قوانین و اصلاح و بروز کردن آنها گام مرثری در پیشگیری از جرم علیه این قربانیان خاموش شود. بخشی از پایان نامه هم به بررسی این موضوع در نظام جزایی انگلستان و مقایسه مختصر تطبیقی با ایران اختصاص دارد تا ملاحظه گردد واکنش نظام جزایی این کشور –به عنوان کشور شاخص نظام حقوقی کامن لا- نسبت به این موضوع چگونه است. کلید واژه: اطفال بزه دیده، حمایت کیفری، قانون مجازات اسلامی، حقوق کیفری انگلستان مقدمه در غالب جرایم حضور دو کنشگر ضروری است: بزهکار و بزه دیده بر اساس نظریه حسابگری بنتام شخص قبل از ارتکاب جرم با سنجش منافع و مضار آن به حسابگری می پردازد و جنانچه در یابد منافع مکتسبه احتمالی بیشتر از مضار است اقدام خواهد کرد. یکی از مواردی که می تواند در حسابگری بزهکار مورد لحاظ قرار گیرد وجود بزه دیده ای است که آماج مناسبی برای ارتکاب جرم باشد. امروزه توجه به حقوق کودکان و نوجوانان و نگرش نظام "کودک محور" در کلیه سیاست گذاری های آموزشی، تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی کشور بخشی از روند توسعه و منافع ملی محسوب می شودو دولت ها باید در راستای تعهد ملی – انسانی خود در تحقق سیاست جنایی مزبور بودجه، امکانات و منافع انسانی کافی اختصاص دهد. بزه دیده به عنوان یکی از کنشگران جرم که وقوع جرم را تحمل کرده و دست کم برخی از موقعیت ها و منابع را از دست داده، بی تردید مستحق حمایت و مساعدت است لذا لزوم تدارک تمهیداتی در راستای تأمین امکاناتی که بزه دیده به منظور ترمیم خسارت وارده به آنها نیاز دارد به ویزه در مورد بزه دیدگان آسیب پذیر از جمله کودکان احساس می شود. شخصیت آسیب پذیر کودک، قانونگذاران را برآن داشته است تا با وضع قوانین و مقرراتی در صدد حمایت های خاص از این قشر جامعه بر آیند. امروزه کودکان در کانون توجه کلیه نهادها به ویژه نهادهای آموزش و پرورش قرار دارند حمایت از کودک در متون قانونی مانند قانون مدنی، قانون کار و قانون مجازات نمود یافته است این تحول و بیداری در سطح بین المللی نیز نمود یافته است و کنوانسیون هایی برای حمایت از اطفال به تصویب رسیده است که مهم ترین آنها کنوانسیون حمایت از حقوق کودک (1989) مجمع عمومی سازمان ملل می باشد.

پایان نامه حمایت کیفری از اطفال در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با نظر داشت به حقوق انگلیس


حمایت کیفری از اطفال


حمایت کیفری از اطفال در قانون مجازات اسلامی


قانون مجازات اسلامی مصوب 1392


حقوق انگلیس


حقوق جزا و جرم شناسی


پایان نامه حقوق جزاحمایت


کیفری


از


اطفال


در


قانون


مجازات


اسلامی


مصوب


1392


با


نظر


داشت


به


حقوق


انگلیس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مطالعات موزه مردم شناسی

پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد

IP6 و امنیت در IP6

دانلود پاورپوینت مديريت و کنترل پروژه

دانلود گزارش آزمایشگاه شکل دادن فلزات - آزمایش فشار

دانلود پرسشنامه در مورد محصول کنجددانلود پاورپوینت نواحی صنعتی مهمّ ایران درس 7 مطالعات اجتماعی پنجم

بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

دانلود پاورپوینت تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی فصل 2 علوم هشتم